OSP KOPACZÓW

 
 
Strona prywatna - blog

Foto

Foto
 W gminie Bogatynia funkcjonują cztery  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - w Kopaczowie , Działoszynie, Porajowie i Sieniawce - oraz cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. W Kopaczowie działa także jedyna Drużyna Kobieca w gminie.
Nowa strona jest dostępna pod adresem http://ospkopaczow.pl

Uwaga Strona Prywatna - blog

Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika przeglądającego stronę www.ospkopaczow.pl jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu, Portalu;
  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez stronę www.ospkopaczów.pl, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;

e.  zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez portal Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, akceptuję i zobowiązuje się korzystać z portalu www.ospkopaczow.pl  zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu.

licznikZaslepka